Eroare
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
 • COM_JOOMLEAGUE_RANKING_ERROR_UNKOWN_ROUND_ID: 72
Menu
Cupa Mondiala 2014 Cupa Mondiala 2014 Print    
Clasament


Voll

Grupa A
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0
- Camerun 0 0 0 0 0 0 0
- Croatia 0 0 0 0 0 0 0
- Mexic 0 0 0 0 0 0 0
Grupa B
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0
- Chile 0 0 0 0 0 0 0
- Olanda 0 0 0 0 0 0 0
- Spania 0 0 0 0 0 0 0
Grupa C
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Coasta de Fildes 0 0 0 0 0 0 0
- Columbia 0 0 0 0 0 0 0
- Grecia 0 0 0 0 0 0 0
- Japonia 0 0 0 0 0 0 0
Grupa D
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
- Italia 0 0 0 0 0 0 0
- Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Grupa E
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
- Elvetia 0 0 0 0 0 0 0
- Franta 0 0 0 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0 0 0 0
Grupa F
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
- Bosnia si Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
- Iran 0 0 0 0 0 0 0
- Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
Grupa G
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0
- Ghana 0 0 0 0 0 0 0
- Portugalia 0 0 0 0 0 0 0
- SUA 0 0 0 0 0 0 0
Grupa H
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0
- Belgia 0 0 0 0 0 0 0
- Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0
- Rusia 0 0 0 0 0 0 0

Heim

Grupa A
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0
- Camerun 0 0 0 0 0 0 0
- Croatia 0 0 0 0 0 0 0
- Mexic 0 0 0 0 0 0 0
Grupa B
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0
- Chile 0 0 0 0 0 0 0
- Olanda 0 0 0 0 0 0 0
- Spania 0 0 0 0 0 0 0
Grupa C
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Coasta de Fildes 0 0 0 0 0 0 0
- Columbia 0 0 0 0 0 0 0
- Grecia 0 0 0 0 0 0 0
- Japonia 0 0 0 0 0 0 0
Grupa D
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
- Italia 0 0 0 0 0 0 0
- Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Grupa E
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
- Elvetia 0 0 0 0 0 0 0
- Franta 0 0 0 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0 0 0 0
Grupa F
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
- Bosnia si Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
- Iran 0 0 0 0 0 0 0
- Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
Grupa G
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0
- Ghana 0 0 0 0 0 0 0
- Portugalia 0 0 0 0 0 0 0
- SUA 0 0 0 0 0 0 0
Grupa H
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0
- Belgia 0 0 0 0 0 0 0
- Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0
- Rusia 0 0 0 0 0 0 0

Ausw

Grupa A
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0
- Camerun 0 0 0 0 0 0 0
- Croatia 0 0 0 0 0 0 0
- Mexic 0 0 0 0 0 0 0
Grupa B
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0
- Chile 0 0 0 0 0 0 0
- Olanda 0 0 0 0 0 0 0
- Spania 0 0 0 0 0 0 0
Grupa C
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Coasta de Fildes 0 0 0 0 0 0 0
- Columbia 0 0 0 0 0 0 0
- Grecia 0 0 0 0 0 0 0
- Japonia 0 0 0 0 0 0 0
Grupa D
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
- Italia 0 0 0 0 0 0 0
- Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Grupa E
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
- Elvetia 0 0 0 0 0 0 0
- Franta 0 0 0 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0 0 0 0
Grupa F
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
- Bosnia si Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
- Iran 0 0 0 0 0 0 0
- Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
Grupa G
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0
- Ghana 0 0 0 0 0 0 0
- Portugalia 0 0 0 0 0 0 0
- SUA 0 0 0 0 0 0 0
Grupa H
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0
- Belgia 0 0 0 0 0 0 0
- Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0
- Rusia 0 0 0 0 0 0 0

Hin

Grupa A
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Brazilia 3 2 1 0 7 2 7
2 Mexic 3 2 1 0 4 1 7
3 Croatia 3 1 0 2 6 6 3
4 Camerun 3 0 0 3 1 9 0
Grupa B
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Olanda 3 3 0 0 10 3 9
2 Chile 3 2 0 1 5 3 6
3 Spania 3 1 0 2 4 7 3
4 Australia 3 0 0 3 3 9 0
Grupa C
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
2 Grecia 3 1 1 1 2 4 4
4 Japonia 3 0 1 2 2 6 1
1 Columbia 3 3 0 0 9 2 9
3 Coasta de Fildes 3 1 0 2 4 5 3
Grupa D
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Costa Rica 3 2 1 0 4 1 7
4 Anglia 3 0 1 2 2 4 1
2 Uruguay 3 2 0 1 4 4 6
3 Italia 3 1 0 2 2 3 3
Grupa E
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
3 Ecuador 3 1 1 1 3 3 4
1 Franta 3 2 1 0 8 2 7
2 Elvetia 3 2 0 1 7 6 6
4 Honduras 3 0 0 3 1 8 0
Grupa F
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
2 Nigeria 3 1 1 1 3 3 4
4 Iran 3 0 1 2 1 4 1
1 Argentina 3 3 0 0 6 3 9
3 Bosnia si Herzegovina 3 1 0 2 4 4 3
Grupa G
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Germania 3 2 1 0 7 2 7
2 SUA 3 1 1 1 4 4 4
3 Portugalia 3 1 1 1 4 7 4
4 Ghana 3 0 1 2 4 6 1
Grupa H
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
3 Rusia 3 0 2 1 2 3 2
2 Algeria 3 1 1 1 6 5 4
4 Coreea de Sud 3 0 1 2 3 6 1
1 Belgia 3 3 0 0 4 1 9

Rück

Grupa A
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0
- Camerun 0 0 0 0 0 0 0
- Croatia 0 0 0 0 0 0 0
- Mexic 0 0 0 0 0 0 0
Grupa B
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0
- Chile 0 0 0 0 0 0 0
- Olanda 0 0 0 0 0 0 0
- Spania 0 0 0 0 0 0 0
Grupa C
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Coasta de Fildes 0 0 0 0 0 0 0
- Columbia 0 0 0 0 0 0 0
- Grecia 0 0 0 0 0 0 0
- Japonia 0 0 0 0 0 0 0
Grupa D
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0
- Italia 0 0 0 0 0 0 0
- Uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Grupa E
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0
- Elvetia 0 0 0 0 0 0 0
- Franta 0 0 0 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0 0 0 0
Grupa F
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0
- Bosnia si Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
- Iran 0 0 0 0 0 0 0
- Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
Grupa G
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0
- Ghana 0 0 0 0 0 0 0
- Portugalia 0 0 0 0 0 0 0
- SUA 0 0 0 0 0 0 0
Grupa H
Loc   Echipa M V EASC I + -Pct
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0
- Belgia 0 0 0 0 0 0 0
- Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0
- Rusia 0 0 0 0 0 0 0

Avanseaza Avanseaza 

M = Meciuri V = Victorii E = Egaluri I = Infringeri + = Goluri inscrise - = Goluri primitePct = Puncte

Informatii despre clasament

Keine Informationen vorhanden
Google Maps
{mosmap mapType='HYBRID'|dir='1'|zoomWheel='1'|zoom='10'|corzoom='0'|minzoom='0'|maxzoom='19'|showEarthMaptype='1'|showNormalMaptype='1' |showSatelliteMaptype='1' |showTerrainMaptype='1' |showHybridMaptype='1' |kml='https://www.fotbal.net/tmp/31-ranking.kml'|kmlrenderer='geoxml'|controltype='user'|kmlsidebar='left'|kmlsbwidth='200'|lightbox='1'|width='100%'|height='300' |overview='1' }

Parteneri